Пампорово 2022 – Камп за обука

Пампорово, Бугарија Pamporovo, Bulgaria

Христијанска Црква „Блага Вест“ во РМ, ќе учествува на кампот за обука што го организира ЕЦ „Емануел“ кој ќе трае од 01-06.08.2022 год. во Пампорово, Бугарија, каде Пастор Константин Кајшаров ќе има неколку предавања. .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_4cf5cc-94, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_4cf5cc-94{text-align:left;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_4cf5cc-94 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_4cf5cc-94 mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;} Пампорово, Р. Бугарија .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_62c21a-c5, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_62c21a-c5{text-align:left;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_62c21a-c5 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_62c21a-c5 mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;} www.emanuil.bg .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_951e69-08, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_951e69-08{text-align:left;font-style:normal;}.wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_951e69-08 mark, .wp-block-kadence-advancedheading.kt-adv-heading_951e69-08 mark{font-style:normal;color:#f76a0c;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;} Линк до...

Богослужба – 26.11.2022

Богослужба 26.11.2022 ХЦ „Блага Вест“ во РМ, Скопје, North Macedonia

Пастор Константин Кајшаров